പേജുകള്‍‌

2012, മേയ് 8, ചൊവ്വാഴ്ച

ഇ വേസ്റ്റ് ഇന്ത്യയില്‍ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു..

ലോക പരിസ്ഥിതിക്ക്‌ വലിയ ഭീഷണി ആയികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന ഓമന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അനുദിനം വര്‍ധിച്ചു വരുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം 8 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്‍ ഇ വേസ്റ്റ് 2012ല്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കപെട്ടു  . ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണക്കാണിത്‌. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടുന്നതിനനുസരിച് അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മള്‍ ബോധാവാന്മാരകെണ്ടാതാണ്. മറ്റു മാലിന്യങ്ങളെക്കാള്‍ അപകടകാരിയാണ് ഇ മാലിന്യം. ഈ തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ തടയാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍  ഒന്നും ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇനി വരുന്ന നാളുകളില്‍ മനുഷ്യന്‍ ഇ വേസ്റ്റ് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാഴ്ച്ചയാവും കാണേണ്ടി വരുക. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: